Hodně aktuálním tématem poslední doby se stává osobní bezpečnost dětí. Na některých portálech sice jsou zásady bezpečnosti, ale obsahují-li mnoho bodů, děti pak nedodržují žádné, ani ty opravdu hodně důležité. Proto je třeba dětem tyto zásady strukturalizovat a nejlépe rozdělit na zásady a doporučení. Největší riziko vyplývá z anonymity Internetu a tím pádem při osobním setkání s někým, koho dítě zná pouze z Internetu.

Pro děti tedy doporučujeme bezpečnostní zásady a doporučenív této formě:

Zásady:
Tyto body mají závažnou důležitost a je třeba jej opravdu dodržovat!
A. Pokud si sjednáš schůzku s někým, koho znáš pouze z Internetu, potom
1. vždy si dej tuto schůzku na frekventovaném místě, kde je hodně lidí. Tati zásada platí obecně por každého, tedy i dospělého.
2. nikdy na tuto schůzku nechoď sám, jdi na ní s někým, nejlépe s dospělým
3. pokud na takovouto schůzku jdeš pouze s kamarádem, který není dospělý, vždy o tom někomu dospělému řekni (nejlépe rodičům).

B. Vždy rozvaž, jaké údaje o sobě na Internetu zveřejňuješ. Samy o sobě tě jednotlivé údaje ohrozit nemusí, ale ve spojitosti víc údajů ano. Nezveřejňuj takové údaje, které by umožnily někomu Tě jednoznačně identifikovat a vyhledat s Tebou setkání. Takové setkání by pro Tebe mohlo být horší, protože by ses na něj nemohl dopředu připravit.

Doporučení:
Tyto body jsou doporučeními, nad nimiž by ses měl zamyslet a zvážit jejich dodržování v případě, že by Tě mohlo jejich porušování ohrozit. Jsou řazeny podle závažnosti.
1. Neuváděj osobní údaje, které by Tě jednoznačně určovaly a umožnily, aby se s Tebou někdo setkal, aniž by se na takovém setkání předem domluvil. Tedy např. poštovní adresu, adresu školy v souvislosti s tím, kdy Ti začíná nebo končí vyučování nebo adresu klubovny, kam chodíš do oddílu nebo kroužku, v souvislosti s termínem začátky a konce schůzky.
2. Umísťuješ-li na Internet svoji fotografii, zvol nějakou ne příliš nápadnou při nějaké běžné činnosti. Méně vhodné jsou například fotografie na pláži v plavkách, vhodnější jsou fotografie, kde jseš více oblečen.
3. Nesděluj přes Internet číslo svého mobilního telefonu lidem, které neznáš osobně. Mohou Tě potom schválně prozvánět a v horším případě Tě zahltit přes Internet SMSkami, díky nimž bys potom přišel třeba o důležité SMSky od svých přátel. Těchto SMSek se lze totiž zbavit pouze tak, že zhruba 3 dny nebudeš číst žádné SMSky. Během této doby se SMSky, které nebyly doručeny do mobilu smažou a pak jenom odklikáš ty, které už v mobilu máš. Přijdeš tím ale o všechny SMSky, které Ti v té době někdo pošle.
4. Tvým internetovým kamarádům by měly stačit o Tobě základní údaje, jako je jméno a věk. Zvaž, komu povíš celé datum narození. Rovněž zvaž, zda zveřejnit příjmení. Máš-li nějaké běžné a jsi-li z velkého města, neohrozí Tě to. Jde-li ale o málo běžné příjmení, raději jej po Internetu každému neříkej.
5. Připadá-Ti ti někdo na Internetu podezřelý svým chováním raději s ním nekomunikuj. Nikdo by se Tě neměl vyptávat na intimní věci nebo ti dělat jakékoliv nevhodné návrhy. Nemusíš se bát se bavit s dospělým, který přizná svůj věk a baví se s Tebou o běžných věcech. Větší nebezpečí pro Tebe může být člověk, který se vydává za tvého vrstevníka. Internet je anonymní a nikdy nemáš jistotu, s kým přes něj opravdu komunikuješ.

Další postřehy (osnova přednášky):

1) Co uvádět při registraci na portálu
2) Jeden nebo více emailů
3) Jak volit hesla
4) Jak se pozná důvěryhodná www stránka - portál
5) Práce administrátora na webech pro děti
6) Korekční slovníky sprostých a nevhodných slov
7) Monitoring dětských webů
8) Co dělat při podezřelém chování osob na webu

Safer Internet - projekt, který se zaměřuje na kampaně na dospělé - rodiče a pedagogy.

Zpět